• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Lidzbarku
    KRS 0000153636

Misja:
- Pielęgnowanie tradycji narodowych, patriotycznych, historycznych Rzeczpospolitej Polski, zgodnie z hasłem naszych dziadów "Bóg, Honor, Ojczyzna".
- Wychowywanie członków w poczuciu obywatelskiego obowiązku wobec ojczyzny.

Prowadzone działania:
- Wybudowano strzelnicę - miejsce spotkań z rodzinami i bractwami z Polski i zagranicy. Ufundowano i poświęcono Sztandar Bracki na wzór przedwojennego.
- Zagospodarowano pomieszczenia na siedzibę bracką.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.