• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny Dom" w Wildze
    KRS 0000153723

Misja:
- Prowadzenie ośrodka dla dzieci zagrożonych patologią społeczną
- Wspieranie pracy ośrodka i jego finansowanie
- Tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na rzecz dzieci zagrożonych patologią społeczną
- Szkolenia z zakresu praw wolności człowieka dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Prowadzone działania:
Prowadzenie całodobowego i całorocznego Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny dom" dla dzieci zagrożonych patologią społeczną rodzin najuboższych, patologicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.