• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Opolskie Forum Organizacji Socjalnych
    KRS 0000153864

Misja
1. Integracja działalności organizacji o charakterze socjalnym.
2. Wyrażanie różnorodnych potrzeb społecznych.
3. Współpraca z organizacjami krajowymi o podobnym profilu działalności.
4. Współpraca z administracją rządową i samorządową.
5. Wymiana informacji między członkami OFOS.

Prowadzone działania
Program "Akcja Człowiek" - poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych, starszych zagrożonych niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Opolskie Regionalne Centrum Wolontariatu.
Akademia e-seniora z firmą UPC.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.