• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Samoleczenie Metodą BSM
    KRS 0000153931

Fundacja stawia sobie za cel rozpowszechnienie Samoleczenie Metodą B.S.M., które zmienia nasze życie w bardziej bezpieczne i tańsze. Bezpieczne bo nie musimy się obawiać nawet chorób dotychczas nieuleczalnych i nie musimy my oraz państwo polskie płacić za ich leczenie ponieważ metoda ogranicza zażywanie leków i ilość zabiegów operacyjnych. Dlatego Fundacja nie może liczyć na wsparcie tych instytucji które utrzymują się z lecznictwa. Może tylko liczyć na wyleczonych i tych którzy sprawdzili ją na sobie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.