• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Kromka Chleba"
    KRS 0000153962

Misja
Działanie na rzecz osób potrzebujących pomocy, chorych, samotnych lub w inny sposób pokrzywdzonych przez los.

Prowadzone działania
Pomoc żywnościowa, zakup obuwia, węgla, pompy wodnej, papmersów dla osób leżących, uiszczanie należności za światło (jest to działalność stała na rzecz osób indywidualnych). Sporadycznie - pomoc Domom Pomocy Społecznej, powodzianom, Polakom w Wilnie, dzieciom w Kazachstanie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.