• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nasze Siedlce"
    KRS 0000154216

Misja:
Integracja lokalnej społeczności, działalność charytatywna, promocja zdrowego stylu życia, pomoc dzieciom i młodzieży.
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, walka z bezrobociem, walka z patologią społeczną, promocja języków obcych, organizacja imprez sportowych plenerowych dla dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania:
Wybudowanie 6 placów zabaw dla dzieci. aktualnie budowa siłowni pod chmurką dla Seniorów, Klub integracyjny z psychologiem spotkania otwarte w każdy czwartek w godz. od 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia.
Imprezy Okolicznościowe takie jak: Dzień Kobiet, Wigilia. Festyn z okazji Gdańskich Dni Sąsiadów.
Zorganizowanie obiadów dla 35 dzieci ze szkoły podstawowej w okresie ferii zimowych.
Zorganizowanie Mikołajek dla 120 dzieci, zabawa z poczęstunkiem i paczkami.
W roku 2004 oprócz cyklicznych imprez jak: festyn, Turniej Mini Piłki Nożnej, imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Wigilia, Mikołajki (200 dzieci).
Zorganizowaliśmy 2 Turnieje Koszykówki Ulicznej które będą cyklicznie organizowane w latach następnych.
Pomoc charytatywna - (osoby niepełnosprawne, dzieci, rodziny patologiczne i nieradzące sobie w obecnej rzeczywistości) - ubrania, książki zeszyty, dożywianie. Z roku na rok poszerzamy swoją działalność - w 2005 roku oprócz imprez które organizujemy corocznie zorganizowaliśmy dodatkowo zadanie "Każde dziecko umie pływać" - basen z nauką pływania dla 150 dzieci raz w tygodniu przez 4 miesiące. "Pomóż sobie i swoim dzieciom" - spotkania dla kobiet, porady psychologa, lekarza oraz odzież i obuwie na zimę. Międzydzielnicowy Turniej Mini Piłki Nożnej.Święto ulicy Jacka Malczewskiego w ramach tej zzorganizowano konkurs plastyczny i fotograficzny dla młodzieży.
Pomoc żywnościowa i rzeczowa dla potrzebujących.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.