• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ochrony Zdrowia w Sulęcinie "Nowoczesna Przychodnia, Diagnostyka i Specjalistyka"
    KRS 0000154315

Fundacja została powołana w celu wspomagania ochrony zdrowia. Celem Fundacji jest:
a) wspieranie bieżących działań w zakresie ochrony zdrowia,
b) doposażenie rzeczowe oraz wspomaganie finansowe placówek ochrony zdrowia,
c) pomoc rzeczowa i finansowa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej związanej z wypadkami lub chorobami,
d) propagowanie profilaktyki zdrowotnej,
e) prowadzenie szkoleń,
f) publikowanie informacji o tematyce zdrowotnej.

Prowadzone działania:
a) Dofinansowanie leków.
b) Sfinansowanie badań zagrożenia osteoporozą dla osób zakwalifikowanych przez Pielęgniarki Środowiskowe.
c) Bezpłatne badania dla wszystkich w przy okazji Targów Rodzinnych w kierunku zagrożenia cukrzycy i nadciśnienia (badania poziomu cukru, ciśnienia).
d) Jak wyżej w punkcie c - badania na Rynku w Sulęcinie z okazji Dni Sulęcina.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.