• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Przystań"
    KRS 0000154439

Celem jest niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia, osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, oraz ich rodzinom lub opiekunom.

1. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
2. Ośrodek Wczesnej interwencji rozwoju Dziecka
Działalność kulturalna poprzez organizowanie publicznych imprez kulturalnych z udziałem osób niepełnosprawnych. Uczestniczenie w imprezach kulturalnych. Spotkania z artystami.

Działalność rekreacyjna poprzez organizowanie: wycieczek, rajdów, zawodów sportowych, gier zespołowych mających na celu rozwój sprawności psychofizycznej Biorąc udział w grach i zabawach osoby niepełnosprawne uczą się rywalizacji, współpracy z innymi.

Punkt konsultacyjny - doradztwo prawne. W gąszczu różnych aktów prawnych trudno się poruszać przeciętnemu obywatelowi. Pragniemy udzielić wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w skutecznym realizowaniu swych praw obywatelskich. Zarząd stowarzyszenia jest reprezentantem osób niepełnosprawnych i ich rodziców. Jesteśmy przekonani, że informowanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin o przysługujących prawach, świadczeniach i usługach jest pierwszym i niezbędnym krokiem do wyrównywania szans.

Organizowanie i prowadzenie szkolenia kadr oraz rodzin pod kątem rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych. Poprzez sympozja, wykłady, prelekcje z zaproszeniem wybitnych specjalistów w temacie rehabilitacji osób niepełnosprawnych i psychologii społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.