• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego
    KRS 0000155063

Misja
Celem Stowarzyszenia jest:
- niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- działalność charytatywna,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
- nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- promocja i organizacja wolontariatu.

Prowadzone działania
- opieka nad chorymi: w domu, w szpitalnym zespole wspierającym,
- pieka nad rodzinami pacjentów i osieroconymi: spotkania okolicznościowe, wysyłanie życzeń,
- uczestniczenie w akcjach: "Pola Nadziei", "Głosy dla Hospicjów", "Międzynarodowy Festiwal Organowy",
- organizowanie szkoleń dla wolontariuszy,
- propagowanie idei hospicyjnej: spotkania informacyjne w szkołach, wywiady prasowe, komunikaty parafialne, strona internetowa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.