• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców "TU"
    KRS 0000155407

Misja
Działalność na rzecz edukacji dzieci i młodzieży "TU" w Zalesiu Górnym, integracja środowiska, pomoc rodzinom, wyrównywanie szans, popularyzowanie polskiej kultury narodowej.

Prowadzone działania
Prowadzimy "Rodzinne Przedszkole Społeczne".
Pracujemy nad autorskim programem artystycznym przedszkola, opartym na muzycznych i plastycznych inspiracjach sztuką ludową. Otaczamy opieką 40-60 dzieci w wieku 2,5-6 lat z różnych środowisk naszej okolicy.
Rozpoczynamy działalność mającą na celu stworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjalnej (10-15 dzieci).
Działamy na rzecz lokalnej społeczności również przez udział w organizacji corocznego "Jarmarku Hubertowskiego" w Zalesiu Górnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.