• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
    KRS 0000155752

Misja
Działanie na rzecz rozwoju psychoonkologii. Działanie zmierzające do wszechstronnego zaspokajania fizycznych, psychicznych, duchowych i społecznych potrzeb pacjentów. Przeprowadzenie wielodyscyplinarnych badań naukowych. Prowadzenie działalności oświatowo - wychowawczej.

Prowadzone działania
Organizowanie ogólnopolskich konferencji naukowo - szkoleniowych. Wydawanie kwartalnika 'Punkt Zwrotny' wspólnie z Klubem Amazonki i Klubem Stomii. Realizowanie programów naukowo - badawczych o tematyce psychoonkologicznej. Prowadzenie kursów dokształcających dla pielęgniarek onkologicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.