• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński
    KRS 0000156150

Misja
Organizacja działająca na rzecz chorych ze stwardnieniem rozsianym. Skupiamy chorych i przyjaciół.

Cel: poprawa warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększających uczestnictwo w życiu.
- wyzwalamy inicjatywy
- przygotowujemy i przyuczamy ON do codziennej samodzielnej rehabilitacji usprawniającej, do wychodzenia z domu,
- rozbudzamy zainteresowania,
- zmniejszamy stan obojętności, otępienia co zwiększa poczucie wartości w społeczeństwie.
Staramy się likwidować bariery psychologiczno-społeczne poprzez uświadamianie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym - reprezentujemy interesy tych osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.