• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży "Młodzież Polska"
    KRS 0000156158

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzec z całego społeczeństwa, szczególnie na rzecz dzieci, młodzieży. Promuje i organizuje wolontariat, podnosi poziom zawodowy i kwalifikacje młodzieży. Prowadzi walkę z bezrobociem wśród młodzieży. Rozwija zainteresowanie dzieci w dziediznie kultury fizycznej.

Stowarzyszenie zajmuje się organizacją:
- obozów sportowo-rekreacyjnych,
- zimowisk,
- szkoleń komputerowych.

Odbiorcami naszej działalności są:
- uczniowskie kluby sportowe,
- dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.