• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Jakości Opieki Medycznej
    KRS 0000156393

Misja
Zwiększanie dostępności do lekarzy specjalistów.
Zwiększanie dostępności do nowoczesnych metod diagnostycznych.
Propagowanie zdrowego stylu życia i wypoczynku.

Prowadzone działania
Organizowanie profilaktycznych badań lekarskich różnych specjalności.
Umożliwienie łatwiejszej dostępności do badań diagnostycznych (tomograf, mikroskop, laryngolog, pulsoksymetry itp.).
Propagowanie turystyki rowerowej - zwiększenie ilości tras rowerowych.
Odbiorcami tych działań są pacjenci oraz młodzież i osoby zajmujące się turystyką rowerową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.