• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom "Przystań"
    KRS 0000156435

KIM i DLA KOGO JESTEŚMY?
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom I Ich Rodzinom „Przystań”, jest organizacją dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, borykających się z różnymi problemami - głównie wynikającymi z trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły oraz dla wszystkich osób, które mają ochotę lepiej poznać samego siebie.
Pracownikami świetlicy są wykwalifikowani pedagodzy oraz psycholodzy.
W realizacji zadań placówki pomagają wolontariusze.

CO ROBIMY?
- diagnoza i terapia dziecka,
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas realizacji zajęć edukacyjno – rozwojowych (np. zajęcia korekcyjne, historyczne, teatralne, muzyczne, plastyczne, taneczne, językowe, zajęcia wyrównawcze tzw. „Pogotowie naukowe”, „Młody naukowiec”),
- zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne w grupach (uczące zachowań prospołecznych),
- warsztaty dla dzieci i młodzieży,
- zajęcia indywidualne z dziećmi i rodzicami,
- obozy i półkolonie socjoterapeutyczne,
- akcje dożywiania,
- imprezy profilaktyczne, sportowo-rekreacyjne, okolicznościowe, animacje kulturalne.

Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego: "Rodzynki z pozarządówki" za najlepszą inicjatywę w roku 2010.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.