• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Człowiek w Potrzebie - Wolontariat Gorzowski"
    KRS 0000156843

Misja
Główne cele to promocja wolontariatu, szukanie możliwości pracy, organizacja szkoleń, organizacja pomocy domowej, rozwój wolontariatu osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Realizacja wolontariatu osób niepełnosprawnych we współpracy z warsztatami terapii zajęciowej, pomoc domowa - grupy wsparcia prowadzące rehabilitację dzieci z MPD, współpraca ze średnimi szkołami zawodowymi w Gorzowie - realizujemy pomoc domową dla kilkunastu osób w sposób systematyczny.
Realizacja projektu z zakresu EFS - działanie 1.4, współuczestniczenie w realizacji projektu wolontariatu europejskiego, inicjatywa stworzenia i prowadzenia strony internetowej dotyczącej środowiska osób niepełnosprawnych w Gorzowie.
Realizacja projektu - niepełnosprawni zdobywają Koronę Gór Polski.
Realizujemy w roku 2005 szkolenia dla otoczenia osób niepełnosprawnych w ramach programu Partner.
Realizacja projektu ROEFS w Gorzowie.
Realizacja projektu wspinaczka skałkowa dla niepełnosprawnych.
Realizacja projektu języki dla niepełnosprawnych.
Realizacja projektu POKL Centrum Doradztwa dla osób niepełnosprawnych
Realizacja projektu POKL Kompleksowa aktywizacja osób niepełnosprawnych
Realizacja projektu Trener Pracy
Realizacja projektu Korona Gór Polski zimą dla niepełnosprawnych

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.