• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej
    KRS 0000156906

Celem Towarzystwa jest ocalenie od zapomnienia dorobku kulturalnego i tradycji ludowej oraz podejmowania działań, mających na celu utrwalenie i zachowanie tego dorobku dla przyszłych pokoleń, a także inicjowanie prac nad rozwojem regionu w dziedzinie szeroko rozumianej kultury, sztuki, gospodarki i turystyki.

Aktualne działania:
- organizowanie wystawy "Losy deportowanej młodzieży ze wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej",
- organizowanie oprawy informacyjno-edukacyjnej, dotyczącej cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Kętrzynie
- prowadzone są prace rewitalizacyjne cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej. W dniu 2 maja 2006 roku nastąpiło uroczyste otwarcie cmentarza, z udziałem gości z Niemiec i Rosli. Przygotowana została na tę okoliczność wystawa fotograficzna "Losy cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej"
- realizowanie imprez, spotkań i wycieczek rekreacyjno-integracyjnych pod hasłem "Poznajemy gminy naszego powiatu",
- zorganizowano wystawę "Na nieludzkiej ziemi-Charków, Katyń, Miednoje".

Odbiorcami powyższych przedsięwzięć są mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego, młodzież szkolna oraz turyści odwiedzający nasz region.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.