• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne
    KRS 0000156949

Misja
Wsparcie dla osób po kryzysie psychicznym oraz ich rodzin.
Tworzenie miejsc pracy chronionej dla osób cierpiących na choroby psychiczne.
Pozyskiwanie środków finansowych na działalność stowarzyszenia.
Świadczenie różnorodnych form pomocy dla członków stowarzyszenia, w tym także pomocy materialnej.

Prowadzone działania
Udział w ogólnopolskim programie Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię. Niesienie pomocy krajowym organizacjom społecznym o podobnym profilu działania.
Współdziałanie ze Stowarzyszeniem POL-FAMILIA w jej pracach organizacyjnych.
Tworzenie miejsc pracy chronionej dla osób chorujących psychicznie - rozwój zakładu aktywności zawodowej "U Pana Cogito".

Stowarzyszenie brało udział w projekcie PRR IW Equal pt. Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej COGITO. Realizuje szkolenia zawodowe dla osób po kryzysach psychicznych w branży turystycznej. Organizuje warsztaty szkoleniowe dla rodzin i stowarzyszeń rodzin osób chorujących psychicznie z całej Polski.

Stowarzyszenie organizuje szkolenia zawodowe w branży turystycznej dla osób chorujących psychicznie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.