• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Edukacji Artystycznej w Zakopanem
    KRS 0000156998

Cele statutowe:
1. Propagowanie kultury w szerokim zakresie.
2. Organizowanie imprez artystycznych.
3. Organizowanie imprez edukacyjnych.
4. Działalność promocyjna, szkoleniowa.

Prowadzone działania:
Organizowanie i współorganizowanie imprez wysokokulturalnych dla środowiska, w tym młodzieży z Zespołu Szkół Artystycznych w Zakopanem.
Organizowanie koncertów muzyki klasycznej, z udziałem artystów z całej Polski, a także zagranicznych.
Towarzystwo patronuje działalności Tatrzańskiego Chóru "Szumny", działającego w Zakopanem, będącego muzyczną wizytówką miasta i regionu. Działalność chóru jest pracą społeczną - dyrygent nie pobiera wynagrodzenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.