• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Żyjmy Zdrowiej"
    KRS 0000157044

Misja
1. Rozwój i wspieranie działania Zakładu Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Laboratoryjnej.
2. Rozwój działalności terapeutycznej, dydaktycznej i naukowej związanej z problemami zaburzeń odżywiania.
3. Nawiązanie kontaktów i współpracy z placówkami krajowymi i zagranicznymi.
4. Wpływanie na poprawę jakości życia chorych.

Prowadzone działania
1. Udział w w Ogólnopolskim programie zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu NatPol, NatPol Plus i NatPol Junior.
2. Loklana koordynacja programu "Nutrition Day" obejmującego ocenę sposobu żywienia w szpitalach różnych krajów Unii Europejskiej.
3. Udział w projekcie"Donna Europa" skierowanym do kobiet z nowotworami piersi.
4. Organizacja sesji popularyzacyjnej "Tłuszcze diety".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.