• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Sportowy "Bór"
    KRS 0000157505

Klub Sportowy „Bór” w Toporzysku koło Jordanowa powstał w 1995 roku. Jego działalność obejmuje wiele dziedzin, przede wszystkim hipoterapię, sport i rekreację jeździecką, a także kolarstwo górskie, popularyzację turystyki konnej oraz kultywowanie tradycji kawaleryjskich.

Wpływy z 1% podatku przeznaczone są przede wszystkim na dofinansowanie zabiegów hipoterapeutycznych oraz organizację imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.