• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin i Osób Potrzebujących Pomocy "Otwarte Serca"
    KRS 0000157786

Prowadzone działania
Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie dzieci. Prowadzenie zajęć terapeutycznych. Organizacja imprez świątecznych. Udzielanie doraźnej pomocy finansowej i stypendiów dla dzieci dojeżdżających do szkół ponadpodstawowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.