• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach
    KRS 0000157858

Misja
Ochrona praw osób niepełnosprawnych. Tworzenie warunków do powstawania społecznych ruchów, niosących pomoc osobom niepełnosprawnym. Tworzenie domów dziennego pobytu i oddziałów rehabilitacji. Działania mające na celu usuwanie barier architektonicznych. Prowadzenie własnej działalności wydawniczej. Utworzenie własnej placówki wypoczynkowo - leczniczo - rehabilitacyjnej. Współpraca z organizacjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi.

Prowadzone działania
Podejmowanie działań na rzecz ochrony praw osób niepełnosprawnych. Informowanie w mediach o problemach osób niepełnosprawnych. Pomoc w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych w instytucjach państwowych i samorządowych. Czuwanie nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych i traktowanie ich na równych prawach i zasadach z osobami zdrowymi. Organizowanie szkoleń i spotkań dla osób niepełnosprawnych. Prace nad utworzeniem własnej placówki rehabilitacyjnej. Współpraca z innymi organizacjami w kraju i za granicą, a także z pełnomocnikiem d/s osób niepełnosprawnych samorządu terytorialnego i wojewody.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.