• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Powiatu Otwockiego
    KRS 0000157999

Misja
1. Aktywizacja społeczności lokalnej.
2. Współpraca z samorządem w zakresie rozwoju miasta.
3. Edukacja w zakresie postwaw społeczeństwa obywatelskiego.

Prowadzone działania
Współpraca z innymi stowarzyszeniami (finansowa, prawna).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.