• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach
    KRS 0000158674

Misja
Krzewienie i popularyzacja kultury regionu.

Prowadzone działania
Konkurs malarski XIII Wisosna malarska.
Konkursy poetyckie: na wiersz i pastorałkę.
Plenery malarskie w Chęcinach i Iłży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.