• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej
    KRS 0000158713

Misja
Tworzenie nowych i przystosowanie istniejących miejsc nauki w szkołach wyższych do możliwości i potrzeb niepełnosprawnych. Inicjowanie i wspieranie nowych form w pracy oświatowej i wychowawczej z młodzieżą niepełnosprawną. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej uczącym się i studiującym osobom niepełnosprawnym.

Prowadzone działania
Główne działania Fundacji to wspieranie finansowe i organizacja działań skupionych na potrzebach edukacyjnych osób niepełnosprawnych (m. in. kurs języka migowego, treningi logopedyczne), fundowanie stypendiów (socjalnych i naukowych).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.