• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek
    KRS 0000158901

Misja:
Rehabilitacja fizyczna i terapia psychiczna kobiet po przebytej chorobie nowotworowej, profilaktyka chorób nowotworowych, wolontariat - pomoc i wsparcie kobiet bezpośrednio przed i po operacji, onkologiczny telefon zaufania, integracja osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
1. Rehabilitacja fizyczna (gimnastyka usprawniająca, masaż limfatyczny, zajęcia na pływalni, zajęcia ruchowe przy muzyce z przyborami, spacer z kijkami-Nordic Walking). Odbiorcy: członkinie Stowarzyszenia.
2. Terapia psychiczna (terapia grupowa, indywidualna, warsztaty dla wolontariuszek-członkiń). Odbiorcy: Członkinie Stowarzyszenia i ich rodziny.
3. Profilaktyka chorób nowotworowych dla młodzieży szkół średnich i wyższych oraz mieszkańców Zielonej Góry i okolic.
4. Pomoc i wsparcie psychiczne kobiet bezpośrednio przed i po operacji udzielane przez przeszkolone wolontariuszki.
5. Prowadzenie onkologicznego telefonu zaufania - ogólnie dostępny.
6. Współpraca z innymi organizacjami osób niepełnosprawnych.
7. Spotkania z lekarzami, rehabilitantami i innymi specjalistami. Odbiorcy: członkinie Stowarzyszenia i społeczność lokalna.
8. Integracja osób niepełnosprawnych - organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.