• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Działajmy Razem"
    KRS 0000158971

Misja
1. Mobilizowanie ludzi dobrej woli w celu pomocy dzieciom z wadami słuchu.
2. Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom z wadami słuchu na wszelkich możliwych polach aktywności.
3. Inicjowanie i rozwijanie specjalnych form opieki i pomocy dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie działa przy szkole dla dzieci niesłyszących w Rzeszowie. Niesiemy pomoc dzieciom niesłyszącym, pochodzących z rodzin dysfunkcjonalnych. Stowarzyszenie organizuje rehabilitację tych dzieci, zapewnia wypoczynek letni, kursy podnoszące umiejętności dzieci, zakup podręczników. Ponadto wydaje publikacje na temat języka migowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.