• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina
    KRS 0000159001

Celem Komitetu jest w szczególności:
Pomoc i współdziałanie w ochronie i rewaloryzacji obiektów zabytkowych, położonych w granicach miasta Lublina.
Kolekcjonowanie pamiątek i zabytków związanych z historią miasta.
Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji i historii miasta.
Współdziałanie z władzami lokalnymi w dziedzinie ochrony, odbudowy i rewaloryzacji zabytków.
Popularyzowanie problemów związanych z ochroną zabytków.

Prowadzone działania:
Kwesta listopadowa na rzecz Funduszu Odnowy Zabytków Cmentarnych,na jednej z najstarszych w Polsce nekropolii (cmentarz założony w 1794r.)Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.