• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi
    KRS 0000159203

Misja
Otoczenie chorych na cukrzycę pomocą, opieką i w miarę posiadanych możliwości zaspokajanie potrzeb materialnych, socjalnych i kulturalnych. Reprezentowanie interesów chorych na cukrzycę wobec władz państwowych, terenowych i organizacji społecznych. Integracja środowiska ludzi chorych na cukrzycę

Prowadzone działania
Organizowanie spotkań z udziałem lekarzy, diabetyków i pielęgniarek. Prowadzenie lekarskiego gabinetu diabetologicznego. Udzielanie porad dietetycznych (indywidualnie i grupowo). Rozprowadzanie sprzętu iniekcyjnego i aparatów do samokontroli. Wypożyczanie glukometrów. Organizowanie i pośredniczenie w organizowaniu wyjazdów rehabilitacyjnych. Udzielanie pomocy charytatywnej w postaci leków i odzieży, otrzymywanych z darów. Organizowanie imprez okolicznościowych, propagujących wiedzę na temat cukrzycy i prozdrowotnego trybu życia (Światowy Dzień Cukrzycy).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.