• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Dobry Start"
    KRS 0000159404

Misja
Fundacja jest organizacją, której celem jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin niezamożnych i dysfunkcyjnych w ich dobrym starcie w dorosłe życie.

Prowadzone działania
Funadcja powstała w 2003 r. w Trzebini. Realizuje w chwili obecnej 3 programy: socjoterapeutyczny, stypendialny i mieszkaniowy.
Po szczegóły zapraszamy na stronę internetową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.