• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Echo - Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym
    KRS 0000159405

Misja
Ochrona zdrowia, a szczególnie pomoc osobom niepełnosprawnym, wspieranie niepełnosprawnych i ich rodzin.
Propagowanie idei rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Szerzenie wiedzy na temat nowych metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Opieka rehabilitacyjna, pielęgniarska i lekarska nad osobami poszkodowanymi w wypadkach przy pracy oraz przebytych urazach.
Zakup leków oraz wszelkich środków farmaceutycznych dla kombatantów oraz osób zrzeszonych w kole diabetyków oraz osób chorych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Dofinansowanie zakupu pompy insulinowej.
Finansowanie specjalistycznych szkoleń dla rehabilitacji.
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, poszkodowanych, po przebytych urazach, paraliżach.
Odbiorcami naszej pomocy są osoby prywatne niepełnosprawne lub potrzebujące.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.