• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pomocna Dłoń"
    KRS 0000159490

Misja
Organizacja jest stowarzyszeniem zawodowym prawników.

Prowadzone działania
Pomoc w leczeniu chorób, rehabilitacji. Zakup sprzętu medycznego dla placówek publicznej służby zdrowia, leków. Organizacja publicznych zbiórek pieniędzy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.