• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich
    KRS 0000159526

Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich powstało w 2003 roku.
Prowadzimy działania mające na celu:
zwiększenie poczucia świadomości obywatelskiej mieszkańców powiatu wodzisławskiego i całego regionu, zapobieganie negatywnym skutkom marginalizacji i wykluczenia społeczności terenów pogórniczych.

Zasadniczą działalnością Stowarzyszenia jest prowadzenie Biura Porad Obywatelskich, w którym każdy obywatel może nieodpłatnie skorzystać z porady obywatelskiej. Ponadto porady udzielane przez BPO cechuje bezpłatność, bezstronność, otwartość, poufność, niezależność, rzetelność, samodzielność klienta.

Stowarzyszenie RBPO jest organizacją nie nastawioną na zysk – jej działalność służy idei budowania społeczeństwa obywatelskiego, pobudzać społeczność do uczestnictwa w życiu społecznym. Na nasze działania pozyskujemy środki z funduszy krajowych i zagranicznych.

Działalność Stowarzyszenia nie ogranicza się tylko do prowadzenia poradnictwa obywatelskiego. Nasi przedstawiciele brali czynny udział w pracach przy strategii rozwoju miasta Radlin i Lokalnego Programu Rewitalizacji, stowarzyszenie włączyło się również w proces konsultacji społecznych NPR. Dane dotyczące ilości klientów i spraw, z jakimi się zgłaszają, są przestawiane przez kierownika BPO na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej ds. społecznych. Nasze Stowarzyszenie od września 2004r. jest członkiem Związku Biur Porad Obywatelskich, w grudniu 2005r. przystąpiło do Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego; we wrześniu 2005r. uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Jesteśmy otwarci na udział w projektach partnerskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.