• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Spokotaniec"
    KRS 0000159532

Prowadzone działania
Wspieranie dziecięcej grupy tanecznej. Pozyskiwanie środków finansowych, dofinansowywanie wyjazdów na Festiwale i Mistrzostwa Tańca w Polsce i na świecie. Do zespołu należy około 150 dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.