• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Oddechowe "Bronca"
    KRS 0000159608

Misja
Wspieranie wszelkich działań mających na celu podnoszenie poziomu lecznictwa szpitalnego oraz warunków pracy personelu fachowego i naukowego kadry Szpitala.
Profilaktyka zdrowotna, upowszechnianie wiedzy medycznej, propagowanie, szerzenie nauki wśród społeczeństwa.

Prowadzone działania
Realizując cele statutowe Stowarzyszenie organizuje posiedzenia naukowe w Klinice Chorób Płuc w Białymstoku, raz w roku odbywa się sympozjum Bronca.
Lekarze z Towarzystwa Chorób Płuc biora udział w sympozjach krajowych, europejskich,światowych.Ponadto uczestniczą w audycjach radiowych, telewizyjnych w celu popularyzacji nauki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.