• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Opieka i Troska
    KRS 0000159664

Naszą misją jest pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie. Przede wszystkim chcemy skierować swoje działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Prowadzone działania:

1. "Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi."
Przeznaczony jest dla grupy 20 osób. Zaczęliśmy działać od najbliższej społeczności lokalnej i to do niej skierowany był ten program (dzielnica Psie Pole, Śródmieście). Zależało nam, aby z programu skorzystali ludzie doświadczeni choroba psychiczną. Stąd nawiązaliśmy współpracę z terenową jednostką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki niej mogliśmy zrealizować swoje plany związane z rekrutacją. Prowadzona jest terapia przez cały tydzień, konsultacje z psychologiem, konsultacje z psychiatrą. Program został wyłoniony drogą konkursu na rzecz działań społecznych przez gminę Wrocław. Program współfinansowany jest przez Gminę Wrocław.

2. Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i mlodzieży w wieku szkolnym. Program współfinansowany jest przez FIO i Gminę Wrocław.

3. Warsztaty Samorozwoju dla kobiet w depresji. Są to warsztaty rozwojowe, joga/relaksacja, zajęcia z doradcą zawodowym, konsultacje psychologiczne oraz grupa wsparcia. Formy i metody wykorzystywane w trakcie zajęć mają umożliwić kobietom w depresji odzyskanie równowagi w życiu poprzez większą świadomość siebie (własnej kobiecości), swoich emocji, a także świadomość własnego ciała. Program współfinansowany jest przez Gminę Wrocław

4. Klub Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla osób po kryzysie psychicznym. W ramach klubu otwieramy Galerię w której prezentowane będą prace osób uczestniczących w warsztatach artystycznych oraz zaprzyjaźnionych plastyków. Celem naszych działań jest stworzenie przyjaznej przestrzeni dla osób szczególnie potrzebujących wsparcia.W ramach klubu prowadzone są warsztaty psychoedukacyjne, komputerowe, grupa wsparcia, j.angielski oraz konsultacje psychologiczne. Program współfinansowany jest przez PFRON i Gminę Wrocław
5. Współpraca z Panią Anną Dutkiewicz - przy organizacji balów charytatywnych na rzecz zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla Dziecięcego Pawilonu im. J. Korczaka przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że jesteśmy młodą organizacją i praktycznie stoimy na początku trudnej ale ważnej drogi pomocy i działania na rzecz innych. Zależy nam bardzo abyśmy byli wiarygodni, a nasze działania były konkretne i prawdziwe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.