• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci"
    KRS 0000159689

Prowadzone działania:
- Opieka paliatywna dla dzieci w domu.
- Opieka paliatywna dla młodzieży w domu.
- Domowa wentylacja (nieinwazyjna i inwazyjna) dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Szkolenia wolontariuszy i pracowników medycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.