• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Entraide
    KRS 0000159889

Nasze działania:
Od roku 1995 ENTRAIDE udziela pomocy finansowej rzędu 150 000 / 290 000 PLN rocznie 26 ośrodkom opieki i pomocy społecznej.
Fundacja pomaga także finansowo we właściwym funkcjonowaniu domów dziecka, ognisk dla dzieci, noclegowni dla bezdomnych, struktur pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym.
Od roku 2004 ENTRAIDE, we współpracy z Fundacją Chleb Życia, proponuje wspieranie finansowo dzieci w ich edukacji szkolnej.
Pomoc ta pozwala na zakupienie przyborów szkolnych, opłacenie obiadów i transportu szkolnego.
Będąc Organizacją Pożytku Publicznego, ENTRAIDE może otrzymywać 1% podatku od osób fizycznych, który jest jej przekazywany przez polski Urząd Skarbowy na zlecenie podatnika.
ENTRAIDE pomaga finansować budowę nowych struktur pomocy oraz remonty istniejących ośrodków.
ENTRAIDE przekazuje także ośrodkom dary materialne w postaci ubrań, żywności, środków czystości i zabawek, pozyskane w organizowanych przez siebie zbiórkach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.