• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Sztuki Estradowej "Estrada"
    KRS 0000160203

Cele:
Animacja kultury w społecznościach lokalnych , zwiększenie dostępności do kultury i edukacji, wspieranie modelu współpracy międzypokoleniowej, wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej, rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego, wspieranie i rozwój lokalnych ośrodków kultury.

Realizacja:
Współpraca z samorządem miasta, województwa, uczelniami, szkołami średnimi. Aktywne współuczestniczenie w życiu kulturalnym miasta, regionu i kraju oraz podejmowanie dyskusji na temat zjawisk w obszarze kultury, sztuki, edukacji. Przyznawanie stypendium twórczych indywidualnych. Przyznawanie dotacji na realizację autorskich pomysłów, projektów. Organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, staży, wolontariatu, praktyk, rezydencji, wymian międzynarodowych i krajowych. Wdrażanie innowacyjnych projektów i programów kulturalnych. Prowadzenie stron internetowych lub/i portali poświęconych kulturze.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.