• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców
    KRS 0000160653

Misja:
Rozwój działalności krótkofalarskiej na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego.

Prowadzone działania:
1) Obsługa wymiany kart potwierdzeń łączności, przekazywanie informacji organizacyjnej, obsługa składek członkowskich, przekazywanie do ZG PZK, reprezentacja środowiska wobec władz - odbiorcy to radioamatorzy z województwa mazowieckiego - 300 osób
2) Programy operatorskie (dyplomowe) - "Warszawa", "Warszawa 2000", "Vistula River", "Tydzień Tradycji Grunwaldzkiej", Zawody Warszawskie (3 V) itp. - odbiorcy to radioamatorzy Polscy (w tym z Mazowsza) - ok. 10 000 osób, krótkofalowcy zagraniczni.
Problem: brak własnej siedziby (brak tytułu własności).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.