• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR
    KRS 0000160724

Misja:
Mobilizowanie ludzi dobrej woli.
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom z wadami słuchu na wszystkich możliwych polach aktywności.
Inicjowanie i rozwijanie specjalnych form pomocy i opieki dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu.

Prowadzone działania:
- razem z rodzicami prowadzimy terapię i rehabilitację dzieci z wadą słuchu,
- szkolimy nauczycieli przedszkoli i szkół, opiekujących się niesłyszącymi dziećmi,
- szkolimy kadrę medyczną (pediatrów, pielęgniarki, audiologów, protetyków słuchu) i specjalistów (logopedów, terapeutów słuchu i mowy), którzy pracują z dziećmi niesłyszącymi,
- organizujemy turnusy rehabilitacyjne i kolonie dla dzieci i młodzieży korzystających ze wsparcia Stowarzyszenia,
- dzielimy się doświadczeniem z analogicznymi organizacjami w Polsce i na Ukrainie,
- inicjujemy i włączamy się w działania lobbingowe zmieniające sytuację prawną naszych dzieci i absolwentów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.