• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Innych Zdarzeniach Inter Alia
    KRS 0000160923

Misja
Stowarzyszenie nasze jako główny cel stawia wszechstronną pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz innych zdarzeniach powodujących szkody zarówno na zdrowiu jak i na mieniu, rozwijanie, zwiększanie świadomości społecznej odnośnie przysługujących uprawnień, organizowanie pomocy prawnej i medycznej.

Prowadzone działania
Organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej.
Publicystyka dotycząca problemów osób poszkodowanych.
Organizowanie współpracy z radiem celem podwyższenia świadomości prawnej poszkodowanych.
Organizowanie pomocy medycznej.
Organizowanie zbiórek odzieży i żywności oraz pomocy materialnej dla najbardziej poszkodowanych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.