• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej "Okno"
    KRS 0000161132

Misja
Inicjowanie aktywności społeczności lokalnych.
Promowanie aktywnego uczestnictawa w kulturze.
Rozwijanie aktywności twórczej i społecznej wśród dzieci i młodzieży.
Poprawianie społecznego funkcjonowania osób i rodzin ze środowisk zagrożonych patologiami oraz wykluczeniem społecznym.

Prowadzone działania
Organizacja plenerów plastycznych i wystaw poplenerowych.
Prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych(teatralnych, plastycznych, edukacyjnych).
Organizacja imprez artystycznych dla dzieci i dorosłych (warsztaty, happeningi, festiwale, koncerty, festyny).
Organizacja szkoleń.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.