• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach w Stalowej Woli
    KRS 0000161713

Misja
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest współpraca z organizacjami polonijnymi i niesienie pomocy Rodakom zamieszkałym we Lwowie i na Kresach.

Prowadzone działania
Gromadzenie środków i niesienie pomocy ubogim Rodakom na Wschodzie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.