• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Elżbiety Nawrockiej Pomóżmy Razem
    KRS 0000161753

Misja:
Celem Fundacji jest inicjowanie, organizowanie, popieranie i prowadzenie działań na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i osobom "Trzeciego Wieku" będącym w sytuacjach kryzysowych, kobietom maltretowanym psychicznie i molestowanym seksualnie, kobietom i mężczyznom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym.

Prowadzone działania:
Redagowanie i wydawanie miesięcznika LAMAgazine. Jedną z idei tego czasopisma jest walka z patologiami społecznymi, rozwój aktywności i przedsiębiorczości, postaw obywatelskich wśród młodzieży Wrocławia - licealistów i studentów.
Podpisanie porozumienia o współpracy z Fundacją "Idzie Jezus" w zakresie uruchomienia I Edycji Szkolnej "Ligi Mistrzów", której głównymi celami jest propagowanie gry w piłkę nożną w środowisku szkół podstawowych miasta Wrocławia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.