• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Płocku
    KRS 0000161803

Prowadzone działania:
1. Wspomaganie rozwoju bazy materialnej lecznictwa i ratownictwa medycznego przez gromadzenie na ten cel środków finansowych i rzeczowych.
2. Zakup aparatury diagnostyczno-leczniczej i sprzętu medycznego dla placówek lecznictwa.
3. Finansowanie modernizacji i remontów obiektów lecznictwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.