• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat"
    KRS 0000161880

Celem Fundacji jest pomoc dzieciom niepełnosprawnym, w szczególności dotkniętym porażeniem mózgowym.

Fundacja dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych prowadzi Kolorowe Przedszkole oraz Kolorową Szkołę. Jednostki te łączą funkcje edukacyjne z fachową opiekę rehabilitacyjną, logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Dzięki finansowaniu ze środków publicznych nauka w Kolorowym Przedszkolu i Kolorowej Szkole jest bezpłatna.
Przy Fundacji działa NZOZ Dzienny Oddział Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego "Kolorowy Ośrodek", w którym najmłodsi pacjenci otrzymują pomoc specjalistów w zakresie fizjoterapii, logopedii, neurologopedii, psychologii, psychologii klinicznej, rehabilitacji, neurologii oraz pedagogiki specjalnej. W ramach podpisanego z początkiem stycznia 2012 kontraktu z NFZ, wszystkie usługi świadczymy bezpłatnie.

Ponadto Fundacja organizuje liczne akcje charytatywne i imprezy okolicznościowe (np. "Wigilia dla każdego dziecka", "Okażmy ciepło zimą", "Gwiazdka z nieba").

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.