• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej
    KRS 0000161894

Cele statutowe Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej są następujące:
1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
2) pogłębianie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej,
3) pobudzenie i pogłębianie zainteresowań oraz popularyzowanie wiedzy o przeszłości, tradycjach i kulturze Ziemi Babimojskiej,
4) kształtowanie zainteresowań środowiskiem geograficznym, przyrodniczym, ekologią Ziemi Babimojskiej,
5) ratowanie dorobku materialnego i duchowego minionych epok i teraźniejszości,
6) promocja Ziemi Babimojskiej między innymi pod względem turystyki i krajoznawstwa,
7) ugruntowanie poczucia więzi "Małej ojczyzny" w perspektywie integracji europejskiej,
8) rozwijanie i kształtowanie zainteresowań demokracją lokalną i ideą społeczeństwa obywatelskiego,
9) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.