• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Podaj Rękę"
    KRS 0000161926

Misja
Nieść pomoc, wychowywać, budzić nadzieję...

Prowadzone działania
Organizujemy pomoc najuboższym w ich codziennych potrzebach.
Prowadzimy szeroko pojętą pomoc osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
Realizujemy projekty w zakresie edukacji i profilaktyki, a także pierwszej pomocy medycznej. Współpracujemy z organizacjami w innych krajach (Wielka Brytania, Holandia, Włochy oraz Obwód Kaliningradzki i Litwa). Prowadzimy projekty wakacyjne - w ramach opieki społecznej i edukacji ("Wakacje Przygody i Przetrwania" oraz inne na przykład: "PINOKIO czyli warto być dobrym" dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych). Przygotowujemy wolontariat dla różnych organizacji, a także prowadzimy zajęcia w dziedzinie rozwoju kultury - teatr, muzyka etc. Prowadzimy "Ogólnopolską Kampanię na rzecz głodujących polskich dzieci LudzieDobrejWoli.pl" - www.ludziedobrejwoli.pl. Prowadzimy szereg innych kampanii, akcji, działań na zasadach długoterminowych i doraźnych. Realizujemy dwa projekty inwestycyjne: "Żuławisko czyli Żuławski Gród Dzieci i Młodzieży" w Miłocinie oraz "Gród Jaćwingów" - w Suwałkach. W przygotowaniu także kolejny - w Bydgoszczy. Od roku 2009 prowadzimy oraz wspieramy działania placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.